Våra Tjänster

Vi gör alla typer av byggkonstruktioner.
Kunderna är privatpersoner, entreprenörer, bostadsrättsföreningar fastighetsägare, fastighetsutvecklare mm. över hela landet. Allt från kompletta bygghandlingar och förfrågningsunderlag, till enstaka ritningar.

Ring eller skicka ett mail så kommer vi överens om något bra.

K-Projektering

  • Byggnadskonstruktör
  • Projektering i Tekla, Revit och AutoCad.
  • Dimensionering och beräkningar
  • Dimensioneringskontroll
  • Samordnande konstruktör (huvudkonstruktör)

Utredningar

Vi hjälper till med utredningar av t.ex sättningsskador, avväxlingar och håltagningar i stommar etc.

Projekteringsledning

BIM-samordning och projekteringsledning efter behov.

Beställarstöd

  • Rådgivning och bollplank
  • Bygglovshjälp
  • Hjälp vid upphandlingar
  • Kalkylunderlag