Några av våra projekt

Konstruktör för entréytor,
Arlanda Stad

Konstruktör för Skogsindustriernas entréytor till Skogsnäringens utställning vid XPO i Arlanda Stad. Utställningen är i samband med Sveriges ordförandeskap i EU 2023.

Se mer

Villa på Gäddeholm, Västerås

Tillbyggnad av Ica Maxi Hälla, Västerås

Två parhus på Lidingö

Mobil borrhammare till lastmaskin

Handelsfastighet i Borås, åt Fastec, Grund-/Huvudkonstruktör

Pågrävd källarvägg i villa, Västerås - Skadeutredning och åtgärdsförslag

Kontakta oss

Abdon Mills nya anläggning i Västerås - Huvudkonstruktör

Industri - Invändigt entresolbjälklag

Parhus Nyköping – Grundkonstruktion

Bullerplank längs järnväg i Västerås

Bostäder i Sundsvall åt K2A

Avväxling åt BRF - Utredning samt åtgärdsförslag vid rivning av bärande vägg i ett flerbostadshus.

Balkongutredning åt BRF - Utredning samt åtgärdsförslag på balkong efter sättningsskada i ett flerbostadshus.

Ny pelletsutlastning vid Scandbios pelletsfabrik i Norberg - Projektering och beställarstöd vid ny- och ombyggnation av industriutrustning.

Tak över utslagsplatser vid driving range - Stomprojektering till Skerike GK i Västerås